Asset Publisher Asset Publisher

Opracowanie publikacji pt. „Chroń przyrodę - gromadź wodę”

 

 

Nazwa zadania: Opracowanie publikacji „Chroń przyrodę gromadź wodę”.

Koszt kwalifikowany zadania: 125 000 zł.

Dofinansowano zadanie w formie dotacji w wysokości: 35 900 zł.

 

Link do strony WFOŚiGW w Opolu: https://www.wfosigw.opole.pl/