Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Najliczniejszą ustawową formą ochrony przyrody, są rezerwaty przyrody, powoływane w celu ochrony obszarów z zachowanymi w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemami, rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt lub elementami przyrody nieożywionej.

Najliczniejszą ustawową formą ochrony przyrody, są rezerwaty przyrody, powoływane w celu ochrony obszarów z zachowanymi w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemami, rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt lub elementami przyrody nieożywionej.

W zależności od przedmiotu ochrony, na terenie nadleśnictw RDLP w Katowicach wyróżnione zostały 103 rezerwaty o powierzchni  5625,93 ha, w tym:

  • 86 rezerwatów leśnych,
  • 4  rezerwatów florystycznych,
  • 3 rezerwaty torfowiskowe,        
  • 3 rezerwaty przyrody nieożywionej,
  • 2 rezerwaty krajobrazowe,
  • 2 rezerwaty stepowe,
  • 2 rezerwaty wodne,
  • 1 rezerwat faunistyczny.