Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
32 609 45 00
32 609 45 03

UWAGA! Adres: rdlp@katowice.lasy.gov.pl jest adresem wyłacznie do korespondencji elektronicznej (email), nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Dokumenty kierowane na ten adres, zgodnie z art. 63 § 1 zd. 2 K.p.a. będą pozostawione bez rozpoznania. Czytaj więcej...

Adres:
ul. św. Huberta 43/45
40-543 Katowice
ePUAP: pgl-lp-0271/SkrytkaESP

Biuro RDLP w Katowicach pracuje: poniedziałek-piątek w godzinach 7:30 - 15:30.
Składanie korespondencji (wniosków wraz z załącznikami) jest możliwe w Kancelarii RDLP w Katowiach w dni robocze od poniedziałku do piątku godz. 7:00 - 14:00.

W sprawie skarg i wniosków strony przyjmuje Dyrektor RDLP w Katowicach, a w przypadku jego nieobecności jego zastępca w każdy roboczy poniedziałek i czwartek pomiędzy godz. 11:00, a godz. 13:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

Dyrektor RDLP
Damian Sieber
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Hubert Wiśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Marek Czader
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Pion Dyrektora

Bożena Fryc - p.o. naczelnik wydziału
Wydział Kadr
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 10
Stanisław Wypych - naczelnik wydziału
Wydział Organizacji i Edukacji
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 08
Piotr Król - naczelnik wydziału
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 18
Wojciech Jaroń - główny specjalista
Zespół ds. BHP i Ochrony Mienia; Grupa Interwencyjna Straży Leśnej
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 50
Sławomir Cichy - główny specjalista
Zespół ds. promocji i mediów
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 16

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Mirosław Niebrzydowski - naczelnik wydziału
Wydział Hodowli Lasu
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 27
Liliana Armatys - naczelnik wydziału
Wydział Ochrony Lasu
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 32
Adam Migurski - główny specjalista
Zespół ds. Geomatyki
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 74
Grzegorz Janas - naczelnik wydziału
Wydział Urządzania Lasu
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 39
Krzysztof Boruń - główny specjalista
Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 48

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Karol Płociszko - naczelnik wydziału
Wydział Infrastruktury Leśnej
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 42
Marek Zając - naczelnik wydziału
Wydział Administracji
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 52
Lucjan Pamuła - naczelnik wydziału
Wydział Informatyki
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 72
Wojciech Jendroska - naczelnik wydziału
Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 09

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Sylwia Pękała - główna księgowa
Wydział Księgowości
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 62
Krzysztof Majsterkiewicz - naczelnik wydziału
Wydział Analiz i Planowania
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 54
Arkadiusz Dudek - naczelnik wydziału
Wydział Gospodarki Drewnem
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 61
Wojciech Drabik - naczelnik wydziału
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 35

Rzecznik Prasowy RDLP w Katowicach

magdalena.switka@katowice.lasy.gov.pl
Rzecznik prasowy
phone-abbreviation: +48 785 853 182