Asset Publisher Asset Publisher

Obszary „Natura 2000” na terenie RDLP w Katowicach

Obszary Natura 2000 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zajmują łącznie 102 085,9 ha.

Wyznaczono tu 10 obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)  o powierzchni 26 606,00 ha na gruntach Lasów Państwowych oraz 52 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) o powierzchni 74 031,33 ha na gruntach Lasów Państwowych. Obszary Natura 2000 zostały utworzone na terenie 33 nadleśnictw położonych w zasięgu terytorialnym RDLP w Katowicach. Tej formy ochrony przyrody pozbawione jest pięć pozostałych nadleśnictw t.j. Chrzanów, Katowice, Kędzierzyn, Rybnik, Turawa.