Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring stanu lasu - rok 2019

Poniżej do pobrania tabele z wynikami monitoringu stanu lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w 2019 roku.