Asset Publisher Asset Publisher

KONSULTACJE

UCZESTNICTWO OSÓB I INSTYTUCJI W PROCESIE TYPOWANIA NOWYCH

ORAZ WNOSZENIA UWAG I WNIOSKÓW

DOTYCZĄCYCH ISTNIEJĄCYCH POWIERZCHNI HCVF

Informacje o wszczętych konsultacjach społecznych lasów HCV są publikowane na stronie internetowej RDLP w Katowicach w zakładce: Nasza Praca/Ochrona przyrody/Lasy HCVF i ekosystemy referencyjne/Konsultacje.

Wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do właściwego terytorialnie nadleśnictwa oraz do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Zestawienie wyznaczonych lasów HCVF (9.2.1) oraz ekosystemów referencyjnych, stref i powierzchni ochronnych (6.4.2), każdorazowo prezentowane jest na posiedzeniu Komisji Założeń Planu oraz naradzie Techniczno-Gospodarczej, w ramach prac nad Planem Urządzenia Lasu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych tut. Dyrekcji.

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia względem powyższych obszarów, proszę kierować do Liliany Armatys (Wydział Ochrony Lasu) drogą mailową na adres: liliana.armatys@katowice.lasy.gov.pl