Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka Rybacka

Gospodarka rybacka na terenie RDLP w Katowicach prowadzona jest na 85 obiektach stawowych o powierzchni lustra wody około 1 100 ha

GOSPODARKA RYBACKA.

Gospodarka rybacka na terenie RDLP w Katowicach prowadzona jest na 85 obiektach stawowych o powierzchni lustra wody około 1 100 ha. Stawy te są głównie położone na terenach leśnych w 7 nadleśnictwach RDLP w Katowicach.

Gospodarstwa Rybackie LP Krogulna i Niemodlin prowadzą produkcję w pełnym trzyletnim cyklu hodowlanym, głównie karpia z 2,5% domieszką suma, szczupaka, amura, tołpygi i lina. Produkcja ta wynosi rocznie około 700 ton ryby handlowej i w całości przeznaczona jest na rynek krajowy.