Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka Łowiecka

Gospodarka łowiecka w RDLP w Katowicach obecnie prowadzona jest na terenie 419 obwodów łowieckich, z czego 401 obwodów wydzierżawionych jest kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego, a 18 obwodów jest wyłączonych z wydzierżawienia i stanowi ośrodki hodowli zwierzyny, spośród których 5 to OHZ Polskiego Związku Łowieckiego, a pozostałe 13 obwodów łowieckich, o powierzchni ok. 110 500 ha, to Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.

Wykaz OHZ LP przedstawia poniższa tabela:

Lp. Nazwa OHZ LP Nadleśnictwo Numer obwodu Województwo
1. TWORÓG Brynek 90 śląskie
2. ROGALICE Brzeg 26 opolskie
3. DULOWA Chrzanów 37 małopolskie
4. KRYSTYNA Kluczbork 30, 43 opolskie
5. KOBIÓR Kobiór 146, 147 śląskie
6. PIŁKA Koszęcin 72 śląskie
7. PRZESIEKA Kup 29, 39 opolskie
8. GAJDOWE Rudziniec 97, 108 97 - opolskie,
108 - śląskie
9. KUŹNICE Turawa 41 opolskie


Nieodłącznym elementem różnorodności biologicznej lasów jest zwierzyna, której stany, zgodnie z ostatnią inwentaryzacją z dnia 10 marca 2023 r. przedstawiają się następująco: na terenie RDLP w Katowicach występuje ponad 200 łosi, ponad 21 tys. jeleni, przeszło 3,5 tys. danieli i ponad 82 tys. saren, 4,5 tys. dzików, przeszło 100 szt. muflonów, a także jenoty, borsuki, kuny, lisy, zające, bażanty, kuropatwy i jarząbki.

Ponadto w lasach RDLP w Katowicach licznie występują zwierzęta prawnie chronione, między innymi niedźwiedzie, żubry, wilki, rysie, głuszce, cietrzewie oraz bobry i wydry.

RDLP w Katowicach corocznie organizuje we współpracy z polskimi i zagranicznymi biurami polowań prawie 200 imprez dla myśliwych cudzoziemców.

Największym zainteresowaniem cieszą się polowania na zwierzynę grubą, a w szczególności na jelenie i dziki. Nasze łowiska odwiedza prawie 1 000 myśliwych zagranicznych, głównie z Niemiec, Francji, Belgii, Danii, Holandii i Szwajcarii, a także liczna rzesza myśliwych krajowych.

Sprzedażą polowań na terenie OHZ LP zajmują się Nadleśnictwa (wg. powyższej tabeli).