Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka Łowiecka

Gospodarka łowiecka w RDLP w Katowicach obecnie prowadzona jest na terenie 432 obwodów łowieckich, wydzierżawionych kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego.

GOSPODARKA   ŁOWIECKA

Gospodarka łowiecka w RDLP w Katowicach obecnie prowadzona jest na terenie 432 obwodów łowieckich, wydzierżawionych kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego, znajdujących się w województwach: śląskim – 213, opolskim – 158, małopolskim – 46, świętokrzyskim – 7 oraz łódzkim – 8.

Poza obwodami wydzierżawionymi na terenie naszej Dyrekcji funkcjonuje 19 obwodów stanowiących ośrodki hodowli zwierzyny, spośród których 5 to OHZ Polskiego Związku Łowieckiego,
a pozostałe 14 obwodów łowieckich, o powierzchni całkowitej 111 112 ha, zostało zgrupowanych
w Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.

Wykaz tych OHZ LP przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Nazwa OHZ LP

Nadleśnictwo

Numery obwodów łowieckich

1.

„TWORÓG"

Brynek

89, 90

woj. śląskie

2.

„ROGALICE"

Brzeg

49

woj. opolskie

3.

„DULOWA"

Chrzanów

74

woj. małopolskie

4.

„KRYSTYNA"

Kluczbork

11, 25

woj. opolskie

5.

„KOBIÓR"

Kobiór

145, 146

woj. śląskie

6.

„PIŁKA"

Koszęcin

71

woj. śląskie

7.

„PRZESIEKA"

Kup

31, 32

woj. opolskie

8.

„GAJDOWE"

Rudziniec

85 woj. opolskie

107 woj. śląskie

9.

„KUŹNICE"

Turawa

26

woj. opolskie

 

W powyższych obwodach (mapa OHZ LP) prowadzona jest wzorcowa gospodarka populacjami zwierząt łownych, zgodnie art. 28 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

 

Nieodłącznym elementem różnorodności biologicznej lasów jest zwierzyna, której stany, zgodnie z ostatnią inwentaryzacją, przedstawiają się następująco: 71 łosi, 18 000 jeleni, ponad 2 000 danieli, około 62 000 saren, ponad 15 000 dzików, ponad 3 000 jenotów, ponad 2 000 borsuków, ponad 6 000 kun, ponad 15 000 lisów, ponad 27 000 zajęcy, 46 000 bażantów, około 21 000 kuropatw i ponad 700 jarząbków. Ponadto w lasach RDLP w Katowicach licznie występują zwierzęta prawem chronione, między innymi niedźwiedzie, żubry, wilki, rysie, głuszce, cietrzewie oraz bobry i wydry.

 RDLP corocznie organizuje we współpracy z polskimi i zagranicznymi biurami polowań ponad 160 imprez dla myśliwych cudzoziemców.

Największym zainteresowaniem cieszą się polowania na zwierzynę grubą, a w szczególności na jelenie, sarny i dziki. Nasze łowiska odwiedza ponad 800 myśliwych zagranicznych, głównie z Francji, Niemiec, Danii, Holandii i Szwajcarii oraz ponad 1 600 myśliwych krajowych.