Wydawca treści Wydawca treści

PARTYCYPACJE SPOŁECZNE w ramach projektu: „ŚLADAMI LEŚNEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ” Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Zapraszamy słowackie oraz polskie organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne do udziału w partycypacjach społecznych dotyczących planowanych do realizacji zadań w ramach przedmiotowego projektu poprzez wypełnienie formularza lub udział w webinarium, które odbędzie się w dniu 31.03.2023 r. o godzinie 10:00. 

    

 

Link do webinarium:

https://lasy.webex.com/lasy-en/j.php?MTID=m6e2e87e85345eec64ad5c59d8f6504e1 

Numer spotkania: 2732 751 3444

Hasło: 310323

 

TERMIN PARTYCYPACJI: 09.03.2023 r. – 24.03.2023 r.

Cel główny projektu: stworzenie transgranicznej oferty opartej na zrównoważonej turystyce i wykorzystaniu potencjału kulturowego obiektów leśnej architektury drewnianej na polsko-słowackim Pograniczu.

Partnerzy projektu: PGL LP RDLP w Katowicach, PGL LP Nadleśnictwo Bielsko, PGL LP Nadleśnictwo Ustroń, PGL LP Nadleśnictwo Jeleśnia, LESY Slovenskej republiky, š.p. jednostka organizacyjna OZ Tatry, leśnictwo Zakamenné.

Zanim przystąpią Państwo do wypełniania formularza zachęcamy do zapoznania się z planowanymi do realizacji zadaniami w ramach przedmiotowego projektu, które zostały przedstawione w prezentacji.

 

Prezentacja w języku polskim.

Prezentacja w języku słowackim.

 

Formularz w języku polskim.

Formularz w języku słowackim.

 

Link do formularza partycypacji w wersji on-line w języku polskim:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH_j4TkkVwE5kI-NOvQnuOe8Rc27sUt4YXyPlii6wPp4MtTA/viewform

 

Link do formularza partycypacji w wersji on-line w języku słowackim/Link na formulár participácie v online verzii v slovenskom jazyku:

https://docs.google.com/forms/d/1zYn78hVdNhALoV2fGlqkWg3tiVYHT6rWWV1Bak2h33Q/edit

 

Osoby do kontaktu:

Anna Szady, Karolina Polaszek

Adres kontaktowy: partycypacje.spoleczne@katowice.lasy.gov.pl

 

Poniżej zostały zamieszczone linki do stron partycypacji społecznych prowadzonych przez słowackich oraz polskich Partnerów projektowych:

https://www.lesy.sk/media/aktuality/

https://bielsko.katowice.lasy.gov.pl/

https://jelesnia.katowice.lasy.gov.pl/

https://ustron.katowice.lasy.gov.pl/

 

Podsumowanie partycypacji społecznej w ramach projektu "Śladami Leśnej Architektury Drewnianej" znajduje się na stronie internetowej:

https://www.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/6uqY/content/podsumowanie-partycypacji-spolecznej-w-ramach-projektu-sladami-lesnej-architektury-drewnianej-projekt-planowany-do-realizacji-w-ramach-programu-interr