Lista Aktualności Lista Aktualności

1000 drzew na minutę

W lasach rozpoczęło się sadzenie drzew. Na szkółkach na transport do lasu czekają przygotowane sadzonki. W tym roku na terenie RDLP w Katowicach posadzonych zostanie 40 mln nowych drzew.

Wiosna to w lesie okres intensywnych prac hodowlanych. Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących, czyli odnawianie oraz tworzenie nowych -  zalesianie, z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Co roku leśnicy w Polsce sadzą ok. 500 mln nowych drzew,  to prawie 1000 drzew na minutę. Gdyby wszystkie sadzonki  posadzić w jednym rzędzie to miałyby one długość z Ziemi na Księżyc i z powrotem, a po zsumowaniu ich powierzchni można by było obsadzić prawie 75 tys. boisk piłkarskich.

Czasem naturalnie, czasem sztucznie

Tylko na terenie katowickiej dyrekcji LP w tym roku odnowionych i zalesionych zostanie prawie 5 tys ha powierzchni. Ponad 200 ha to odnowienia naturalne, czyli takie gdzie młode drzewka powstają z samosiewu. Aby posadzić nowy las leśnicy sięgają także po sadzonki wyhodowane w szkółkach i odnawiają las w sposób sztuczny. Na terenie RDLP w Katowicach 29 nadleśnictw (z 38) prowadzi własne szkółki, które produkują co roku ponad 62 mln sadzonek. Większość szkółek, jak np. te w nadleśnictwach Brzeg, Świerklaniec, Brynek czy Turawa, to szkółki tradycyjne, w których produkuje się sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym. Oprócz nich istnieją nowoczesne szkółki kontenerowe – Rudy Raciborskie, Kobiór czy Gidle, z których pochodzą sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym oraz sadzonki mikoryzowane. Ta nowoczesna technologia zapewnia produkcję najlepszej jakości materiału sadzeniowego, zapewniającego bardzo wysoką udatność upraw.

W zgodzie z naturą

Gatunki drzew do odnowień i zalesień leśnicy dobierają zgodnie z siedliskiem, co oznacza, że  wybór gatunków dyktują warunki środowiska i sadzimy drzewa takie jakie powinny naturalnie rosnąć na danej glebie. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia. Na szkółkach na transport do lasu czekają już przygotowane młode buki, dęby, brzozy, jodły czy modrzewie.

Liście zamiast igieł

Ponad 95% drzewostanów katowickiej dyrekcji znajduje się pod wpływem szkodliwego oddziaływania przemysłu,  coraz dotkliwiej odczuwalne są także zjawiska o zasięgu globalnym: systematyczny wzrost średniorocznych temperatur spowodowany efektem cieplarnianym i obniżanie poziomu wód gruntowych. Aby zwiększyć odporność drzewostanów i wzbogacić ich skład gatunkowy leśnicy wprowadzają mniej wrażliwe gatunki liściaste. Systematyczne zastępowanie gatunków iglastych gatunkami liściastymi nazywamy przebudową drzewostanów.  W tym roku na terenie RDLP w Katowicach zostanie przebudowanych ponad 700 ha lasu.

Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną opartą  na zasadzie zachowania trwałości i ciągłości użytkowania, dlatego zawsze na miejsce ściętych drzew sadzimy nowe. Drewno z nich pozyskane wykorzystane zostanie  kilkadziesiąt lat lub później. Mimo iż, czekać trzeba długo – w odróżnieniu od ropy i węgla - drewno jest surowcem odnawialnym, a więc najbardziej ekologicznym z możliwych!

Jak posadzić dobrze drzewo dowiesz się oglądając kolejny odcinek z cyklu "Oblicza lasów"