Wydawca treści Wydawca treści

STRAŻ LEŚNA

Posterunki

Straży Leśnej

 

Komendant

 

Telefon

1

Andrychów 

J. Malczyk

698 621 553

2

Bielsko 

S. Przybyłek

600 218 093

3

Brynek 

M. Ignasiak

691 030 782

4

Brzeg 

D. Sinkowski

608 576 406

5

Chrzanów 

S. Gruszka

668 125 285

6

Gidle 

K. Rokita

602 508 859

7

Herby 

A Garbala

602 155 289

8

Jeleśnia 

K. Jurasz

692 443 328

9

Katowice 

T. Kurek

605 591 138

10

Kędzierzyn 

K. Dyjas

604 158 248

11

Kluczbork 

M. Kasztelan

784 518 458

12

Kłobuck 

R. Tylikowski

602 102 956

13

Kobiór  

H. Kozak

726 686 296

14

Koniecpol 

M. Brych

664 951 623

  15

Koszęcin 

  1. Szymanek

790 738 694

16

Kup 

J. Bednarz

600 033 385

17

Lubliniec 

A. Kaczmarzyk

602 463 415

18

Namysłów 

M. Złotkowski

600 237 576

19

Olesno 

J. Labus

606 436 350

20

Olkusz 

J. Górecki

602 523 189

21

Opole  

W. Wilk

608 019 994

22

Prószków 

E. Sawicki

696 442 118

23

Prudnik 

P. Jabłoński

668 160 934

24

Rudy 

M. Fischer

786 181 140

25

Rudziniec 

Z. Chrul

504 255 210

26

Rybnik 

K. Szweda

604 473 818

27

Siewierz 

K. Seweryn

608 090 469

28

Strzelce Opolskie

K. Skałecki

606 617 189

29

Sucha 

S. Matuszek

602 314 501

30

Świerklaniec

R. Szymański

668 135 815

31

Tułowice 

P. Frihauf

512 441 819

32

Turawa 

K. Kuleta

668 322 695

33

Ujsoły 

H. Motyka

602 106 547

34

Ustroń 

G. Armata

604 529 556

35

Węgierska Górka

T. Kamieński

660 720 397

36

Wisła 

G. Gruca

608 097 632

37

Zawadzkie 

J. Kopyto

508 348 350

38

Złoty Potok 

T. Jędrzejewski

603 031 968

RDLP  Katowice

 

W. Jaroń

M. Wójcik

502 316 662

725 200 797


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Trybuna Leśnika

Trybuna Leśnika

Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju 
i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska
– Trybuna Leśnika."

Realizacja Przedsięwzięcia w okresach:

                               01.01.2019r. – 31.12.2019r.

                               01.01.2018r. – 31.12.2018r.

                               01.01.2017r. – 31.12.2017r.

                               01.01.2016r. – 31.12.2016r.

                      01.01.2009r. – 31.12.2009r.

Beneficjent: PGL LP RDLP w Katowicach

Cel projektu:  Wzrost świadomości ekologicznej na terenie województwa śląskiego.

Kwoty przyznanej dotacji:

2019 rok – 24 200,00zł

2018 rok – 24 200,00zł

2017 rok – 24 200,00zł

2016 rok – 24 200,00zł

2009 rok –   9 600,00zł

 

Efekt rzeczowy: Opublikowanie łącznie 22 kolumn o tematyce ekologicznej
wraz z zamieszczeniem pełnej zawartości dofinansowanych kolumn ekologicznych na stronie internetowej.

Efekt ekologiczny: Wzrost świadomości ekologicznej na terenie województwa śląskiego.

 

Przyznana w ramach pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2103 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 352/1).

 

Artykuły dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach

znajdują się na stronie internetowej: www.trybuna.katowice.lasy.gov.pl