Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

„ Ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej przy RDLP w Katowicach”

„ Ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej przy RDLP w Katowicach”

Tytuł zadania: „Dostosowanie Sali w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

w RDLP w Katowicach do prowadzenia interaktywnych, multimedialnych zajęć edukacyjnych”

Dotacja: 63 693,75 zł

Efekt rzeczowy: zakup 10 szt. urządzeń multimedialnych i sprzętu komputerowego

Efekt ekologiczny: podniesienie świadomości ekologicznej na terenie woj. śląskiego.