Lista Aktualności Lista Aktualności

Staż dla studentów leśnictwa na Wydziale Leśnym UR w Krakowie

Stażyści z projektu również w Nadleśnictwie Sucha

Staże studenckie w ramach tego projektu współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym i odbywają się w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2019 r. - w dwóch edycjach: w 2018 r. (I edycja) i 2019 r. (II edycja).

W stażach biorą udział studenci/tki VI semestru studiów stacjonarnych I stopnia. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 139 studentów/ek (62 kobiety oraz 77 mężczyzn).

Dla każdego uczestnika stażu opracowywany jest wspólnie z Opiekunem Stażu oraz Uczelnią Indywidualny Program Stażu, który zawiera harmonogram pracy Stażysty/ki oraz opis możliwych do nabycia przez Stażystę/kę kompetencji zgodnych z efektami kształcenia Stażysty.

Więcej informacji na temat programu znajduje się tutaj

W Nadleśnictwie Sucha w tym roku, w takim stażu uczestniczyć będą 2 osoby (w 2018 roku była 1 osoba). Życzymy im, aby czas trwania stażu dał im wiele satysfakcji i radości z poznawania pracy leśnika z praktycznej strony.