Lista Aktualności Lista Aktualności

Amfiteatr w Lipniku odzyska dawny blask

12 czerwca Jarosław Klimaszewski, prezydent Miasta Bielska-Białej i Marek Czader, nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko, podpisali porozumienie w sprawie modernizacji amfiteatru w Lipniku.

Amfiteatr zlokalizowany jest na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych. Z racji położenia administracyjnego amfiteatru na granicy dwóch gmin,  miasto będzie realizowało inwestycję na terenie gminy Bielsko-Biała, natomiast Nadleśnictwo Bielsko na terenie gminy Kozy. W porozumieniu strony uzgodniły, że nadleśnictwo opracuje dokumentację projektową oraz sfinansuje modernizację czaszy amfiteatru, natomiast miasto sfinansuje pozostałą część, tj. budowę wiaty z zapleczem socjalnym, remont placu i wykonanie elementów małej architektury oraz przebudowę i budowę ciągów pieszych i ścieżek.

- To pierwszy krok do tego, żeby przystąpić do tej inwestycji, która będzie służyła mieszkańcom Bielska-Białej – ocenił prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko Marek Czader przypomniał, że jego poprzednik – nadleśniczy Hubert Kobarski był mocno zaangażowany w ten projekt, a Nadleśnictwo Bielsko w ostatnich latach jest otwarte na inwestycje skierowane do mieszkańców - przykładami są m.in. parking w Dolinie Wapienicy, miejsca postojowe w Lipniku i Straconce, ścieżka biegowa czy górskie ścieżki rowerowe.

– Tym porozumieniem stawiamy kolejny krok na drodze do tego zamierzenia. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zgodziła się na przesunięcie środków na kolejny rok, co pozwala optymistycznie patrzeć na realizację tego przedsięwzięcia – powiedział nadleśniczy Marek Czader.

Więcej w wakacyjnym wydaniu Trybuny Leśnika.