Lista Aktualności Lista Aktualności

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Już od kilku dni są notowane coraz wyższe temperatury powietrza. Tym samym wzrasta zagrożenie pożarowe w lasach.

Lasy RDLP w Katowicach należą do najbardziej zagrożonych pożarami w skali całego kraju. 350 tys. ha - czyli 57% powierzchni zostało zaliczone do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego. Najwięcej pożarów (1 400) powstało w roku 1992 na łącznej powierzchni ponad 13 tys. ha lasów.

Aby uchronić las przed pożarami leśnicy stale współpracują z jednostakimi Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych

Jednym z elementów współpracy były odbywające się w dniach 25 -27 czerwca na terenie Nadleśnictwia Brzeg ćwiczenia jednostek KP PSP w Brzegu, OSP Gminy Lubsza oraz Służby Leśnej z orientacji terenowej pod kryptonimem „LAS 2019”. Manewry mają na celu udoskonalenie i usprawnienie prowadzenia akcji w przypadku faktycznego wystąpienia pożaru lasu oraz zaistnienia innych nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. W każdym z trzech dni Państwowa Straż Pożarna musi dokonać prawidłowego odczytu posługując się leśną mapą numeryczną lub analogową oraz odnaleźć wyznaczone punkty w terenie leśnym tj.: bunkier, ambona oraz „miejsce hipotetycznego pożaru” i punkty czerpania-poboru wody.

W lesie jest wiele elementów, które składają się na zintegrowany system ochrony przeciwpożarowej. Niektóre z nich odwiedzający lasy mogą zaobserwować sami. Są to na przykład górujące nad koronami najwyższych drzew dostrzegalnie przeciwpożarowe, które umożliwjają szybkie wykrycie pożaru. Wśród zieleni drzew znajdują się lustra przeciwpożarowych zbiorników, z których pobierana jest woda do gaszenia pożarów. Poruszając się po drogach leśnych widzimy często tablice z numeracją, to znak, że poruszamy się drogą pożarową. Tablice te pomagają straży pożarnej szybko dojechać do pożaru  i do miejsca poboru wody gaśniczej. Przy parkingach leśnych organizowane są pasy przeciwpożarowe, które mają postać zmineralizowanej bruzdy i pasa lasu pozbawionego obumarłych gałęzi (potencjalnego materiału palnego). Ich zadaniem jest zatrzymywanie ewentualnego pożaru rozprzestrzeniającego się z parkingu na teren lasu.

Istotnym elementem jest prognozowanie zagrożenia pożarowego. Codziennie o godz. 9.00 i 13.00 mierzone są aktualne wartości parametrów meteorologicznych w kilku punktach pomocniczych dla danej strefy i przekazywane do punktu prognostycznego tej strefy. W nim obok czynników meteorologicznych ustalana jest wartość wilgotności ściółki oraz określany aktualny stopień zagrożenia na godz. 9.00 i 13.00 według diagramów bądź tabel. W razie wystąpienia opadu deszczu oraz w okresie wiosennym (do czasu zazielenienia się pokrywy dna lasu, na obszarach z dominującym udziałem traw) uwzględnia się te fakty w formie korekty ustalonego stopnia. Prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu prowadzone jest tylko przez Lasy Państwowe w zasadzie w okresie tzw. sezonu zagrożenia występującego na terenie Polski, tj. od 1 marca do 30 września. Aktualny stopień zagrożenia pożarowego można zobaczyć na mapie.