Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Wielkopowierzchniową formą ochrony przyrody są parki krajobrazowe. Powołuje się je dla terenów wyróżniających się skupieniem wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Parki krajobrazowe mają również duże znaczenie dla ochrony bioróżnorodności i zasobów genowych roślin i zwierząt.

Na terenie RDLP w Katowicach występuje 13 parków krajobrazowych, obejmujących powierzchnię 190 111,57 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o submisji drewna szczególnego

Ogłoszenie o submisji drewna szczególnego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza submisję drewna szczególnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2022 r., natomiast rozstrzygnięcie submisji

18 lutego 2022 r. – wyniki zostaną przekazane drogą elektroniczną.

Oferta zawierać będzie surowiec: dębowy, jesionowy, modrzewiowy, olszowy, jaworowy oraz czereśniowy. Surowiec drzewny będzie przygotowany do oględzin dla zainteresowanych na składzie w Jełowej – Nadleśnictwo Turawa.

Katalogi submisyjne zawierające charakterystykę poszczególnych sztuk surowca drzewnego oraz regulamin submisji będą dostępne od 9 lutego 2022 r. w Nadleśnictwie Turawa oraz w Wydziale Gospodarki Drewnem RDLP Katowice. Od tego dnia będzie można dokonywać oględzin drewna na gruncie.

Wszystkie zainteresowane firmy oraz osoby prywatne serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału      w submisji.

Informacja dodatkowa:

Wystawione drewno w całości objęte jest certyfikatem FSC® i PEFC.

 

Szczegółowe informacje na temat organizowanej submisji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Drewnem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – tel. kontaktowy (032) 6094523 lub 6094561.