Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Wielkopowierzchniową formą ochrony przyrody są parki krajobrazowe. Powołuje się je dla terenów wyróżniających się skupieniem wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Parki krajobrazowe mają również duże znaczenie dla ochrony bioróżnorodności i zasobów genowych roślin i zwierząt.

Na terenie RDLP w Katowicach występuje 13 parków krajobrazowych, obejmujących powierzchnię 190 111,57 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

II Regionalne Święto Senioralne

II Regionalne Święto Senioralne

W Nadleśnictwie Zawadzkie 7 września po raz drugio spotkali sie lesnicy-seniorzy na Regionalnym Święcie Senioralnym, którego inicjatorem był Damian Sieber, Dyrektor RDLP w Katowicach.
Na przykładzie wybranego nadlesnictwa, leśnicy-seniorzy mieli okazje zobaczyć jak zmienia się praca w Lasach Państwowych, ale także poznać realizowane u nas projekty rozwojowe. Między innymi Las energii czy Mała retencja górska i nizinna.
Spotkanie było także okazją do otwarcia dwóch nowych kancelarii leśnictw Rytwiny i Dąbie a także posadzenia przez uczestników Dęba Papieskiego.
Jak zgodnie zaznaczono już za... 200 lat spotkają się wszyscy w tym samym miejscu, aby sprawdzić jak z małej sadzonki wyrósł w potężne drzewo.
Jak zaznaczył już na początku spotkania Dyrektor Damian Sieber, są już przygotowywane plany kolejnego, trzeciego Dnia Senioralnego za rok. Każdy kolejny, ma mieć nieco innych charakter, aby przybliżać leśnikom-seniorom aktualne problemy, zadania ale także plany rozwojowe Lasów Państwowych.