Wydawca treści Wydawca treści

Obszary „Natura 2000” na terenie RDLP w Katowicach

Obszary Natura 2000 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zajmują łącznie 102 343,97 ha.

Wyznaczono tu 9 obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) o powierzchni 26 720,38 ha na gruntach Lasów Państwowych oraz 54 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) i Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) o łącznej powierzchni 75 623,59 ha na gruntach Lasów Państwowych. 

Obszary te zostały utworzone na terenie 34 nadleśnictw położonych w zasięgu terytorialnym RDLP w Katowicach. Tej formy ochrony przyrody pozbawionych są jedynie cztery nadleśnictwa, t.j. Katowice, Kędzierzyn, Rybnik, Turawa.