Projekty dofinansowane z NFOŚiGW Projekty dofinansowane z NFOŚiGW

„Zakup dwóch komór chłodniczych na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Afrykańskiego pomoru świń”

 

 

 

 

Uczestniczyło: Nadleśnictwo Kluczbork

Kwota pozyskanej dotacji: 88 822 zł

Efekt rzeczowy: Montaż 2 komór chłodniczych wraz z załadunkiem, transportem i wyładunkiem w Nadleśnictwie Kluczbork oraz wykonanie:
- przyłącze wody,
- przyłącze elektryczne,
- przyłącze kanalizacyjne,
- utwardzenie terenu pod dwa kontenery chłodnicze,
- utwardzenie terenu najazdu dla pojazdu transportującego tusze dzików,
- utwardzenie terenu miejsca patroszenia tusz.