Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o lasach, sprawuje starosta.

Z zapisów przytoczonej ustawy wynika, że prowadzenie wybranych spraw z zakresu sprawowania nadzoru, w drodze porozumienia, starosta może powierzyć nadleśniczemu. Sytuacja taka ma miejsce w 29 spośród 38 nadleśnictw zgrupowanych przy RDLP w Katowicach. Na mocy 59 porozumień z jednostkami samorządowymi z terenu 4 województw (Łódzkie, Małopolskie, Opolskie i Śląskie) nadleśniczym przekazano sprawowanie nadzoru – częściowo, lub w całości, na obszarze lasów niepaństwowych obejmującym prawie 97 014,98 ha. Nadzoru nie prowadzą Nadleśnictwa: Brynek, Brzeg, Kup, Lubliniec, Namysłów, Prószków, Sucha, Turawa i Zawadzkie (stan na dzień 31.12.2019 r.).

Szczegółowy zakres spraw powierzonych w nadzór nadleśnictwom jest kwestią indywidualną poszczególnych jednostek. Nadleśniczowie do realizacji spraw objętych porozumieniami zatrudniają specjalistów ds. lasów niepaństwowych, bądź też przekazują stosowne obowiązki leśniczym w tzw. obwodach mieszanych. Leśniczowie realizują wówczas zadania zarówno w przypadku lasów prywatnych, jak i będących własnością Skarbu Państwa, a na poziomie nadleśnictwa wyznaczany jest koordynator pełnionego nadzoru. 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

XII Edycja Konkursu Obiektywnie Śląskie 2021 „Śląsk bez maski”

XII Edycja Konkursu Obiektywnie Śląskie 2021 „Śląsk bez maski”

1 lipca ruszyła 12 już edycja konkursu fotograficznego – filmowego Obiektywnie Śląskie. W tym roku mija ponad 10 lat, od kiedy w charakterze sponsora występuje Nasza Dyrekcja. Myślą przewodnią konkursu jest przedstawienie w obiektywie subiektywnego i nietuzinkowego obszaru Śląska. W konkursie można odnieść się do: śląskiej kultury, tradycji, wartości a także elementów nowoczesnego obrazu regionu. To nie jest tylko i wyłącznie konkurs, ale również wystawa fotograficzna, która następnie będzie prezentowana przez cały rok. Tematem przewodnim konkursu jest: „Śląsk bez maski”, który może zostać zinterpretowany w sposób dowolny, pomimo tego że nawiązuje on do sytuacji pandemicznej. Uczestnicy dla wyrażenia tematu tradycyjnie mogą posłużyć się: fotoreportażem, krótkim filmem (max. 2 min) oraz fotokastem (max. 2 min). Prace można nadsyłać od 1 lipca do 15 września 2021. Finał konkursu będzie miał miejsce 22 października w katowickim NOSPR-rze. Najlepsze prace tegorocznej edycji, podobnie jak w latach ubiegłych, wybiorą osobowości świata kultury: Tadeusz Rolke, Tomasz Sikora, Adam Sikora, Antoni Cygan oraz Jacek Joostberens. Wszystkie prace będą zamieszczane na stronie projektu: www.obiektywnieslaskie.pl, poprzez którą można głosować na swoje ulubione prezentacje i w ten sposób współdecydować o nagrodzie publiczności. W ramach tradycyjnej już współpracy w organizacji wydarzenia, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach sponsoruje vouchery na dwudniowy pobyt w nadleśnictwach: Siewierz, Kobiór, Ujsoły, Ustroń i Chrzanów, dla 5 laureatów konkursu wraz z osobami towarzyszącymi. Czas realizacji voucherów został znacznie wydłużony ze względu na okoliczności związane z pandemią COVID-19.