Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

W celu objęcia ochroną innych cennych przyrodniczo pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowiska, decyzjami administracyjnymi, a obecnie uchwałami Rad Gmin, powierzchnie niektórych bagien, śródleśnych łąk, torfowisk, płatów nie użytkowanej roślinności, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, uznane zostały za użytki ekologiczne.

Z  terenu RDLP w Katowicach ta formą ochrony przyrody objęto 146 obiektów o powierzchni      
1 017,45 ha.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Trudna sytuacja pożarowa w lasach

Trudna sytuacja pożarowa w lasach

W sobotę  21 maja w Nadleśnictwie Świerklaniec, w rejonie Miasteczka Śląskiego -  w powiecie tarnogórskim  spłonęło według szacunków 52 ha lasu.  

Lasy Państwowe do akcji gaśniczej zadysponowały dwa samoloty dromader oraz śmigłowiec.

Akcję gaśniczą strażakom utrudniał silny wiatr powodujący pożar wierzchołkowy. Sytuacja pogodowa była chwilami tak trudna, że trzeba było wycofać dromadery z akcji.
Na miejscu pracowało 60 zastępów  zarówno Ochotniczej jak i Państwowej Straży Pożarnej.

Od początku roku w lasach na terenie RDLP w Katowicach wybuchły 143 pożary, spłonęło ponad 110 ha lasu. Tymczasem przez cały ubiegły rok mieliśmy na terenie naszej Dyrekcji łącznie 96 pożarów lasu.

Sytuacja pożarowa w lasach jest bardzo trudna, jeśli w najbliższych dniach nie będzie opadów, może stać się dramatyczna.

Aktualna mapa zagrożenia pożarowego: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/