Asset Publisher Asset Publisher

Trybuna Leśnika

Trybuna Leśnika

"Trybuna Leśnika" jest miesięcznikiem wydawanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach od 1956 roku.

"Trybuna Leśnika" jest miesięcznikiem wydawanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach od 1956 roku. Pismo nasze jest mocno zakorzenione w środowisku zawodowym leśników, adresowane przede wszystkim do pracowników branży leśnej oraz ich rodzin, a także osób i firm świadczących usługi na rzecz leśnictwa i współpracujących z nim. Jednocześnie wśród naszych Czytelników pragniemy widzieć również przyjaciół i sympatyków lasu i przyrody - jako że podejmowana na naszych łamach problematyka wykracza poza zagadnienia czysto profesjonalne. Na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się w Lasach Państwowych: przedstawiamy najważniejsze i najciekawsze wydarzenia, dyskutujemy nad istniejącymi problemami, prezentujemy interesujących ludzi oraz niebanalne inicjatywy i opinie. Wiele miejsca poświęcamy walorom przyrodniczym polskich lasów oraz działaniom leśników na rzecz ich pomnażania, ochrony i właściwego zagospodarowania. Propagujemy dobre tradycje i kulturę polskiego łowiectwa. Prowadzimy stałe "kąciki" - hobbystyczne i edukacyjne. 
Nasz miesięcznik jest współredagowany przez Czytelników, dla których jego łamy są zawsze otwarte. Bardzo cenimy sobie te twórcze kontakty, zwiększające autentyczność i wiarygodność przekazywanych przez "T.L." treści. Napływającym "surowym" materiałom redakcja nasza zapewnia profesjonalną, dziennikarską obróbkę tekstu.
"Trybuna Leśnika" abonowana jest przez wszystkie  nadleśnictwa Polski Południowej, na terenie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Krośnie, jak również  przez szereg nadleśnictw w innych regionach Polski, do których trafia 1/3 nakładu.