Asset Publisher Asset Publisher

Inwestycje szkółkarskie

„Inwestycje szkółkarskie na terenie RDLP Katowice w 2009 roku

w związku z potrzebą renaturyzacji ekosystemów leśnych"

 

 

 

Uczestniczyły: 3 nadleśnictwa

Kwota pozyskanej dotacji: 3 751 635,00 zł

 

Efekt ekologiczny: Zapewnienie sadzonek służących zalesieniom i przebudowie drzewostanów.

Efekt rzeczowy:                                         

-       budowa/modernizacja systemów nawadniająco-deszczujących liczba szkółek  2  pow. Nawadniania  0,7035 ha,

-       zakup/budowa urządzeń do przechowywania sadzonek: liczba obiektów  1 (szkółka Nikulina ),

-       zakup/budowa urządzeń do wyłuszczania i przechowywania nasion: liczba obiektów 1.