Asset Publisher Asset Publisher

Rozwój bazy szkółkarskiej

„Rozwój bazy szkółkarskiej na potrzeby renaturyzacji ekosystemów leśnych na terenie RDLP w Katowicach w 2011 roku„

 

 

Uczestniczyły: 3 nadleśnictwa

Kwota pozyskanej dotacji: 900 000,00 zł

 

Efekt ekologiczny: zapewnienie sadzonek służących zalesieniem i przebudowie drzewostanów.

 

Efekt rzeczowy:   

- budowa/modernizacja systemów nawadniająco-deszczujących, liczba szkółek 1 o pow. 2,7908ha,

- montaż tunelu foliowego (Nadleśnictwo Gidle)

- zakup rozsiewacza substratu do torfu (Nadleśnictwo Zawadzkie)

- zakup siewnika do nasion ciężkich, opryskiwacza i glebogryzarki (Nadleśnictwo Kobiór)