Asset Publisher Asset Publisher

Przebudowa drzewostanów

„Przebudowa drzewostanów będących pod wpływem przemysłu 
na terenie RDLP w Katowicach”
 
Umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr 313/2009/Wn50/OP-LE/D z dnia 22.07.2009
 
Podmiot odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Podmiot dotujący : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 
Wartość przedsięwzięcia: 10 610 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 915 500,00 zł
 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował działania mające na celu przebudowę drzewostanów pod wpływem emisji przemysłowych na terenie Regionalne Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
W wyniku przeprowadzanych działań wykonano prace:
  • Przygotowanie gleby – 1 310 ha,
  • Wykonanie odnowień – 1 543 ha,
  • Ochrona przed zwierzyną – 1 200 ha.