Asset Publisher Asset Publisher

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Zapewnienie odpowiedniego bilansu wodnego niezbędnego do zachowania różnorodności biologicznej w Rezerwacie Przyrody Łężczok".

Realizacja Przedsięwzięcia: 01.10.2015r. – 31.03.2016r.

 

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 722 895,82zł

- w tym koszty kwalifikowane: 700 147,87zł

- w tym koszty niekwalifikowane: 22 747,95zł

- refundacja w wysokości 90% środków kwalifikowanych NFOŚIGW : 630 751,24zł

- refundacja w wysokości 10% środków kwalifikowanych WFOŚIGW w Katowicach (pozyskane samodzielnie przez GR Niemodlin) : 69 396,63zł

Efekt rzeczowy: Prace w ekosystemach wodnych - przebudowa jazu piętrzącego wraz z budową przepławki.

Efekt ekologiczny: Ochrona gatunków, ochrona ekosystemów, projekt realizowany na obszarach Natura 2000 oraz na obszarze dorzecza Odry.

Komponent edukacji ekologicznej: Zakup i montaż 5 tablic informacyjno-edukacyjnych.

 

„Przebudowa drzewostanów będących pod wpływem przemysłu na terenie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Katowicach"

Nadleśnictwo Rudziniec

 

Uczestniczy:                                                                               26 nadleśnictw

Kwota pozyskanej dotacji:                                                       4 950 000,00 zł

 

Efekt ekologiczny:  Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych.

 

Efekt rzeczowy:                                        

-       310 ha

-       Wykonanie odnowienia          1 543 ha

-       Ochrona przed zwierzyną      1 200 ha

                                         

„Inwestycje szkółkarskie na terenie
RDLP Katowice w 2009 roku w związku
z potrzebą renaturyzacji ekosystemów leśnych"

 

Nadleśnictwo Kluczbork

 

Uczestniczyły:                                                                               3 nadleśnictwa

Kwota pozyskanej dotacji:                                                          3 751 635,00 zł

Efekt ekologiczny: Zapewnienie sadzonek służących zalesieniom i przebudowie drzewostanów.

Efekt rzeczowy:                                         

-       budowa/modernizacja systemów nawadniająco-deszczujących liczba szkółek  2  pow. Nawadniania  0,7035 ha,

-       zakup/budowa urządzeń do przechowywania sadzonek: liczba obiektów  1 (szkółka Nikulina ),

-       zakup/budowa urządzeń do wyłuszczania i przechowywania nasion: liczba obiektów 1.

Nadleśnictwo Bielsko

                              Nadleśnictwo Ujsoły                                  

 

„Rozwój bazy szkółkarskiej na potrzeby renaturyzacji ekosystemów leśnych na terenie RDLP w Katowicach w 2011 roku„

 

  

 

 

Nadleśnictwo Gidle

  

 

Uczestniczyły:                                                                               3 nadleśnictwa

Kwota pozyskanej dotacji:                                                          900 000,00 zł

Efekt ekologiczny:                       Zapewnienie sadzonek służących zalesieniem i przebudowie drzewostanów.

Efekt rzeczowy:   

- budowa/modernizacja systemów nawadniająco-deszczujących, liczba szkółek 1 o pow. 2,7908ha,

- montaż tunelu foliowego (Nadleśnictwo Gidle)

- zakup rozsiewacza substratu do torfu (Nadleśnictwo Zawadzkie)

- zakup siewnika do nasion ciężkich, opryskiwacza i glebogryzarki (Nadleśnictwo Kobiór)

 

Nadleśnictwo Kobiór

                                                

„Ograniczenie populacji chrabąszcza majowego
na terenie RDLP w Katowicach w roku 2011
"

 

ANd9GcRFGnfNB_6Jma5EToX2UFxUS1s_wwJDg1tRoam118pVoklvZiUV0A

Chrabąszcz majowy

 

Uczestniczyły:                                                                               2 nadleśnictwa

Kwota pozyskanej dotacji:                                                         62 900,00 zł

 

Efekt ekologiczny:

Przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń ekosystemów leśnych.

Efekt rzeczowy:

- zakup środków do zwalczania chrabąszcza majowego – Mospilan 20 SP
i adiutant IKAR,

- wykonanie zabiegu zwalczania chrabąszcza majowego na pow. 430 ha.