Asset Publisher Asset Publisher

Zmiana na stanowisku dyrektora RDLP w Katowicach

Damian Sieber, dotychczasowy Zastępca Dyrektora RDLP w Katowicach ds. Rozwoju przyjął 12 kwietnia z rąk Józefa Kubicy, pełniącego obowiązki Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nominację na pełniącego obowiązki Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Uroczystość symbolicznego przekazania obowiązków ze strony byłego Dyrektora Regionalnego odbyła się w Katowicach. Ze względu na reżimy sanitarne maiła kameralny charakter.  Uczestniczyli w niej zastępcy, dyrektorzy: Jurand Irlik i Hubert Wiśniewski.

Damian Sieber jest absolwentem Technikum Leśnego im. Stanisława Morawskiego w Brynku i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kierunku leśnictwo. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych.

Od początku kariery zawodowej, tj. od 1991 roku zatrudniony w PGL LP Nadleśnictwo Brynek kolejno na stanowiskach: stażysty, podleśniczego, referenta, leśniczego aż po inżyniera nadzoru.

12 maja 2020 roku został powołany na Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.