Asset Publisher Asset Publisher

Wspólnie łączymy siły

Pandemia koronawirusa wpłynęła negatywnie nie tylko na światową gospodarkę, ale jej negatywne skutki odczuwalne są w każdym obszarze życia społecznego. W tym jakże trudnym czasie dla nas wszystkich, stała się także źródłem cierpienia i wielu tragedii ludzkich.

Kierując się troską o wspólne dobro i solidarnością społeczną oraz biorąc pod uwagę trudną sytuację w jakiej znalazła się służba zdrowia i pilne potrzeby szpitali, przychodni i innych placówek medycznych, wszystkie jednostki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach podjęły działania mające na celu ich wsparcia w walce z koronawirusem COVID-19.

Wiemy, że każde wsparcie jest niezmiernie ważne, dlatego postanowiliśmy od początku trwania pandemii systematycznie, w miarę posiadanych możliwości, wspierać tych, którzy stoją na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem w naszym regionie.

W ramach koordynacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, nadleśnictwa naszej dyrekcji przekazały do tej pory wsparcie pieniężne o łącznej wartości: 230 000 złotych m.in. na rzecz placówek medycznych z naszego regionu: Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, Ośrodka Rehabilitacyjnego pw. Św. Rafała Archanioła w Rusinowicach, Zakonu Posługującego Chorym Ojców Kamilianów, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach, Samodzielnego Zakładu Opieki Publicznej w Kędzierzynie Koźlu, Szpitala Wojewódzkiego SP Z O.O. w Opolu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie oraz Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.