Asset Publisher Asset Publisher

Woda w lesie = ŻYCIE

 

Inwestycja o wartości niemal 700 tysięcy złotych pozwoli zmagazynować w leśnym zbiorniku retencyjnym ponad 9 000 m3 wody. Uroczystego otwarcia zbiornika Ciochowice  na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w Nadleśnictwo Rudziniec dokonał Minister Środowiska Michał Woś wraz z Wicemarszałek Województwa Śląskiego Izabelą Domogałą i Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – Józefem Kubicą. W uroczystości udział wzięli również Starosta Powiatu Gliwickiego - Waldemar Dombek, Burmistrz Miasta i Gminy Toszek - Grzegorz Kupczyk, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach ds. Rozwoju – Damian Sieber oraz gospodarz miejsca Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec - Wiesław Kucharski.  

Zbiornik Ciochowice to jedna z ponad 120 inwestycji małej retencji nizinnej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, na które Lasy Państwowe przeznaczyły ze środków zewnętrznych i własnych ponad 50 mln zł. Wszystko po to, by bilans wodny w lesie utrzymać na właściwym poziomie. Nadmiar wody bywa bowiem nie mniej dotkliwy jak jej niedobór, a las powinien być przygotowany zarówno na okresy nadmiaru, jak i niedoboru wody w ekosystemie.


Przedsięwzięcie zlokalizowane w miejscowości Toszek, nieopodal Leśniczówki Ciochowice to odbudowane istniejące zbiorniki, które zlokalizowane były na rowie melioracyjnych, będącym dopływem Potoku Toszeckiego. Zbiorniki w tym miejscu istniały od ponad stu lat i jako element gospodarki leśnej wzbogacały w przeszłości bilans wodny tamtejszych terenów leśnych. W wyniku zamulenia na przestrzeni lat straciły one zdolności retencyjne. Podczas prac oczyszczono zbiorniki z zalegającego namułu, którego wywieziono ok. 3 000 m3, co stanowi około 40 wagonów kolejowych. Przywracając do użytku zbiorniki, zastosowano naturalne materiały, do minimum ograniczając elementy betonowe, aby obiekt dobrze komponował się z miejscowym krajobrazem. Wybierane technologie były przyjazne dla środowiska,  kompleksowo łączące metody przyrodnicze i techniczne.

Lasy Państwowe od wielu lat realizują projekty, które poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym procesom, adoptują lasy do zachodzących zmian klimatycznych. Jednym z takich zadań, realizowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach przez Nadleśnictwo Rudziniec, jest przedsięwzięcie „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a koordynowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych LP. Zakończona właśnie inwestycja pn. „Odbudowa obiektów małej retencji składających się z 1 zbiornika suchego oraz 1 zbiornika mokrego w leśnictwie Ciochowice”.

Celem projektu było wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu przez wzrost potencjału magazynowania wody, a także zapobieganiu powstawania i minimalizacja negatywnych skutków powodzi i podtopień, suszy i pożarów poprzez zahamowanie odpływu wód pochodzących z opadów. Powstały w efekcie zbiornik wodny korzystnie oddziaływujący na mikroklimat, sprzyjać będzie tworzeniu się rosy i mgieł, co przyczyni się do wzrostu wilgotności powietrza i ściółki, obniżając tym samym zagrożenie pożarowe. Tereny wokół rezerwuarów wodnych są przyjaznym środowiskiem do rozwoju cennej przyrodniczo fauny i flory, wzbogacającej różnorodność biologiczną otoczenia. Nie bez znaczenia jest funkcja krajobrazowa powstałego zbiornika. Nieduże oczka wodne w lesie, urozmaicając krajobraz, cieszą oko korzystających z uroków lasu turystów.

 

Łączna objętość powstałych zbiorników wynosi 9 143 m3, w tym:

- zbiornik mokry – dolny, objętość całkowita 6 565 m3

rzędna napełnienia wody – 246,85 m n.p.m.

powierzchnia zwierciadła wody – 4 575 m2 (prawie 2,5 powierzchni „orlika”)

- zbiornik suchy – górny, objętość całkowita 2 578 m3.

rzędna napełnienia wody – 249,60 m n.p.m.

powierzchnia zwierciadła wody – 2 576 m2 (prawie 1,5 powierzchni „orlika”)

Prace prowadzone były od 27.03.2020 r. do 29.06.2020 r.  

Autorem projektu budowlanego była firma HYDRO-LEW

Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm: lider - GAMA Sp. z o.o., partner – ECC PAX Sp. z o.o.

Nadzór inwestorski: Inwest-Complex” Sp. z o.o.

Łączny koszt powstania zbiornika: 679 782,13 zł brutto