Asset Publisher Asset Publisher

Pod koniec wakacji mieszkańcy Bielska Białej odzyskają leśny amfiteatr w Lipniku

Jest szansa, że rekonstrukcja leśnego amfiteatru w Lipniku – dzielnicy Bielska Białej zakończy się już za trzy miesiące czyli pod koniec sierpnia, choć umowa z firmą Mostmarpal wyznacza termin zakończenia inwestycji na październik. Koszt, to prawie 2,4 mln zł z czego niemal 700 tys. zł to wkład Nadleśnictwa Bielsko i RDLP w Katowicach.

- Przy zachowaniu skali, dla mieszkańców Bielska-Białej amfiteatr w Lipniku, jest jak dla Sopocian Opera Leśna. Od ponad dekady starali się o przywrócenie go do świetności. Pomysł rewitalizacji tego miejsca wygrał nawet w 2017 r. konkurs na inwestycję z Budżetu Obywatelskiego - mówi nadleśniczy Marek Czader.

Film promujący projekt obywatelski: https://www.youtube.com/watch?v=LEXOHBYT16U

Mimo, że uzyskano 500 tys. zł zabezpieczone budżecie miasta, to suma okazała się niewystarczająca a dodatkowym problemem okazały się prawa własnościowe. Teren nie należy do gminy a w głównej mierze do Nadleśnictwa Bielsko.

Dlatego to właśnie Nadleśnictwo Bielsko ogłaszało przetargi na modernizację obiektu. Dopiero przy trzecim podejściu udało się wyłonić wykonawcę.

Zgodnie z umową podpisaną w marcu przez Jarosława Klimaszewskiego - prezydenta Bielska-Białej, Marka Czadera - nadleśniczego  Nadleśnictwa Bielsko, które jest właścicielem terenu, oraz Wojciecha Gawła, prezesa zarządu firmy Mostmarpal, która wygrała przetarg na wykonanie inwestycji, prace obejmują odtworzenie czaszy amfiteatru, przebudowę  widowni i sceny. W specyfikacji przetargowej zapisano również wybudowanie dwóch wiat oraz elementów infrastruktury takich jak droga i miejsca parkingowe, chodniki, ławki, paleniska, toalety, elementy małej architektury.

Amfiteatr murowany z kamienia łamanego, został zbudowany na niewielkiej polanie w 1938 roku (prace trwały dwa lata), z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Jest inspirowany teatrem greckim, na rzucie półkola. Widownię zatem usytuowano na zboczu, a scena, to istniejąca w tym miejscu rzeczona leśna polana. Rewitalizacja odbywa się z uwzględnieniem historycznego aspektu miejsca, jego formy i konstrukcji. Teren ma charakter leśny a sam teatr położony jest na granicy Lipnika i Straconki, w sąsiedztwie niebieskiego szlaku na szczyt Gaiki skąd dalej można dojść choćby na Magurkę lub Hrobaczą Łąkę w Beskidzie Małym.

Dla popularności tego miejsca zawsze znaczenie miał m.in. fakt, że można tu dojechać czerwonym autobusem miejskim, choć w projekcie rewitalizacji uwzględniono także parking i miejsca postojowe.

- Cieszę się, że rewitalizacja doszła do skutku także dlatego, że mój poprzednik – nadleśniczy Hubert Kobarski był mocno zaangażowany w ten projekt i nie tylko myślał jak przywrócić mu świetność ale nawet szkicował projekty odbudowy – mówi nadleśniczy Czader.

Rewitalizacja amfiteatru, to jeden z wielu w ostatnich latach projektów Nadleśnictwa Bielsko skierowanych do mieszkańców. Dzięki inwestycjom lasów Państwowych powstały m.in. parking w Dolinie Wapienicy, miejsca postojowe w Lipniku i Straconce, ścieżka biegowa czy górskie ścieżki rowerowe.

CIS