Asset Publisher Asset Publisher

Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla leśników

W trakcie skromnej - ze względu na zagrożenie epidemiczne - uroczystości, doceniona została poprzez przyznanie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości wieloletnia praca, ochrona i opieka nad lasami leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. W trakcie spotkania przekazana została też Buława Korpusu Nadleśniczych.


Nadane decyzją Pana Prezydenta Andrzeja Dudy medale to dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które całe swoje życie poświęcili pracy dla Polskich Lasów. Medale dla mieszkańców Śląska i Opolszczyzny stanowią dodatkowe wyróżnienie, bowiem przyznawane są w trakcie obchodów 100 lecia powstań Śląskich – nierozerwalnie związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.


Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Józef Kubica w asyście swoich zastępców: Juranda Irlika i Huberta Wiśniewskiego, odznaczył: Janusz Czubkowski, Zdzisław Dzwonnik, Wiesław Moliński, Jerzy Sądel oraz Waldemar Wencel.
Medal nadawany jest tylko i wyłącznie w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - w latach 2018–2022 - osobom, które – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności RP, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia RP poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego RP.


W trakcie uroczystości przekazana została także Buława Korpusu Nadleśniczych. Niezwykle uroczyście z pełnym ceremoniałem, odchodzący na emeryturę Zdzisław Dzwonnik, nadleśniczy Nadleśnictwa Opole, szef Korpusu Nadleśniczych przekazał buławę swojemu następcy, Włodzimierzowi Błaszczykowi, nadleśniczemu Nadleśnictwa Świerklaniec. Przekazanie odbyło się jednak w nietypowy sposób, w drodze wideokonferencji. Z powodu stwierdzonego kontaktu jednego z pracowników Nadleśnictwa z osobą zakażoną COVID-19, nadleśniczy Nadleśnictwa Świerklaniec ze względów bezpieczeństwa odbierał nominację przed ekranem komputera, łącząc się na żywo z uczestnikami uroczystości.


RDLP w Katowicach, mimo że obchodzi w tym roku 75 lecie, świętuje także 100 lat działań polskich leśników na tych terenach. Przypomnieć należy przecież, że po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, powstaniach śląskich i ustaleniu granic państwa polskiego w 1922 roku na terenie ówczesnego województwa śląskiego istniały państwowe nadleśnictwa: Czarny Las (Lubliniec), Rybnik, Paruszowiec oraz Wisła. Warto przypomnieć także, że przy tworzeniu zrębów polskiej państwowości następowała emancypacja śląskiego leśnictwa, które uzewnętrzniło się powołaniem w 1920 r. w Bytomiu Górnośląskiego Towarzystwa Leśników, które później weszło w skład Związku Leśników Polskich.