Asset Publisher Asset Publisher

XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników

Tysiące leśników przybyło w dniu 16 września br. do Częstochowy na Jasną Górę, żeby wziąć udział w XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników, której tegoroczne hasło brzmiało: "Zagrożeniem dla pokoju na świecie jest nie tylko wyścig zbrojeń, ale także brak należytego szacunku dla przyrody" (Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1990 r.).

Pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, gospodarki wodnej, parków narodowych, ochrony środowiska, wyższych i średnich szkół leśnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych tradycyjnie pielgrzymowali do Czarnej Madonny, żeby wspólnie podziękować za jej opiekę i duchowo przeżyć Eucharystię.

Pielgrzymka rozpoczęła się od spotkania pielgrzymów z Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Ministrem Klimatu i Środowiska oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.

Po przemarszu do klasztoru pod szczyt Jasnej Góry i powitaniu pielgrzymów została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, z udziałem regionalnych duszpasterzy. Homilię wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński, Metropolita Warmiński, który podkreślał, że relacja do świata ma być relacją miłości, bo „świata nie wystarczy szanować. Przyrodę trzeba kochać. Pełnia człowieczeństwa jest możliwa tylko w relacji miłości do Boga Stwórcy i Stworzenia”.

Listy do uczestników pielgrzymki wystosowali Prezydent RP Andrzej Duda oraz Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że pielgrzymka, jest ważnym wydarzeniem, które od lat skupia i integruje leśników oraz przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się obszarami leśnymi. Zawody, które łączy misja ochrony ojczystej przyrody i pomnażania naturalnych bogactw Polski, szacunek dla środowiska oraz zrozumienie jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju kraju.

- Tegoroczna pielgrzymka ma szczególny charakter, zbiega się bowiem z początkiem jubileuszu stulecia Lasów Państwowych. Z tej okazji pragnę raz jeszcze pogratulować tym z Państwa, dla których ta wyjątkowa instytucja jest miejscem aktywności zawodowej i realizacji życiowych pasji. Dzięki prowadzonej od wieku państwowej gospodarce leśnej, Rzeczpospolita może się poszczycić wielkimi obszarami leśnymi o imponującej bioróżnorodności, zarówno świata roślin, jak i zwierząt - napisał w swoim liście Prezydent RP.

Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w swoim wystąpieniu podkreślił, że leśnicy rozpoczynają obchody 100-lecia Lasów Państwowych i wchodzą w swój wielki jubileusz z godnością, jaka przystoi umundurowanej służbie, z wiekową tradycją.

- Jubileusz 100-lecia skłania nas również by myśleć o przyszłości. Jestem przekonany, że nie musimy się jej obawiać, o ile formuła w której Lasy Państwowe działają od stu lat pozostanie niezmienna, my leśnicy sprostamy wyzwaniom. Wielokrotnie w historii, również tej najnowszej, dawaliśmy dowody, że dzięki unikalnej formie organizacyjnej, prawnej, Lasy Państwowe są w stanie stawiać czoła największym trudnościom. Model zapoczątkowany przez Adama Loreta umożliwia prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i realizacji wielu działań na rzecz szeroko pojętego dobra publicznego - podsumował Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Po Mszy św. na Jasnej Górze odbyła się uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po której się uczestnicy udali się na Krajową Naradę Leśników z udziałem zaproszonych gości. W trakcie narady wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz omówiono bieżącą sytuację Lasów Państwowych oraz najbliższe plany na przyszłość.

- Dzisiejsza pielgrzymka wpisuje się w wyjątkowe wydarzenie, jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych. Rozpoczynamy w tym roku świętowanie, obchody jubileuszowe, które są wyjątkową okazją do tego, abyśmy pokazali wielki dorobek Lasów Państwowych i zasługi leśników, nie tylko dla polskiej przyrody, ale dla Polski w ogóle - podkreślał Minister Edward Siarka w trakcie przemówienia.