Asset Publisher Asset Publisher

Uroczysta zbiórka pracowników RDLP w Katowicach

W dniu 31 października 2023 roku odbyło się spotkanie pracowników biura RDLP w Katowicach z kierownictwem, w trakcie którego omówiono bieżące sprawy, złożono serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu pracy zawodowej Panu Arkadiuszowi Dudkowi (30-lecie) oraz Panu Piotrowi Królowi (25-lecie), a także przeprowadzono szkolenie z zakresu tematyki kontrolnej.

Po spotkaniu pracownicy biura RDLP w Katowicach uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych, przeprowadzonej zgodnie z Ceremoniałem Lasów Państwowych.

Ze względu na wyjątkowy charakter listopadowego święta, pełnego zadumy, refleksji oraz pamięci o naszych najbliższych, uczestnicy uhonorowali również zmarłych leśników, w szczególności tych poległych i pomordowanych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę oraz tych, którzy mieli niebagatelny wkład w rozwój leśnictwa i dziedzictwa naszego kraju.

W imieniu leśników Dyrektor RDLP w Katowicach, Damian Sieber w asyście Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, Marka Czadera oraz Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, Huberta Wiśniewskiego złożyli wieniec pod obeliskiem upamiętniającym pracowników Lasów Państwowych poległych w walkach i zamordowanych przez okupantów podczas II wojny światowej oraz w okresie powojennym.

Pod pomnikiem odsłoniętym w trakcie uroczystości nadania sztandaru RDLP w Katowicach w lipcu br. po raz kolejny oddano honory i uczczono pamięć o bohaterskiej postawie leśników, dla których służba i praca dla lasów, ludzi i Ojczyzny była od zawsze wartością nadrzędną.

Po zakończeniu uroczystej zbiórki odbyła się także comiesięczna narada Dyrektorów, Naczelników Wydziałów oraz Kierowników Zespołów RDLP w Katowicach, w trakcie której omówiono bieżącą działalność poszczególnych komórek organizacyjnych RDLP w Katowicach oraz plany do realizacji do końca 2023 roku.