Asset Publisher Asset Publisher

Narada Kierowników Komórek Organizacyjnych

W dniu 25 września br. Dyrektorzy, Naczelnicy Wydziałów oraz Kierownicy Zespołów RDLP w Katowicach spotkali się na comiesięcznej naradzie Kierowników Komórek Organizacyjnych.

Omówiono bieżące tematy związane z działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych RDLP w Katowicach oraz plany do realizacji w IV kwartale br.

W trakcie spotkania Dyrektor RDLP w Katowicach, Damian Sieber wręczył awanse pracownikom, którzy z różnych przyczyn nie mogli ich odebrać wcześniej oraz złożył serdeczne gratulacje koleżankom i kolegom obchodzącym w tym roku jubileusz pracy w Lasach Państwowych.