Asset Publisher Asset Publisher

Krynica Forum 2023

Trwa w Krynicy międzynarodowe wydarzenie łączące biznes, politykę i środowisko akademickie pod nazwą Forum 2023. To platforma otwartej wymiany myśli, dyskusji na najważniejsze tematy społeczno-gospodarcze oraz budowania relacji na najwyższym szczeblu. Celem projektu jest wzmacnianie bezpieczeństwa, spójności społecznej oraz pozycji gospodarczej Polski i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Udział w Forum biorą również przedstawiciele Lasów Państwowych i to zarówno ze szczebla centralnego, jak i regionalnych dyrekcji.
Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych był gościem panelu patronackiego Lasów Państwowych pod hasłem "Nasz Zielony Ład. Polski model gospodarki leśnej".
Damian Sieber Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, był panelistą dyskusji zatytułowanej "Na
straży środowiska. Jakie są najpoważniejsze wyzwania dla samorządów, jeśli chodzi o ochronę zasobów środowiska naturalnego".