Asset Publisher Asset Publisher

XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę

Coroczna pielgrzymka pracowników leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych odbędzie się 21 września.

„Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem”

 

  • 8:00    Przybycie pielgrzymów do Częstochowy, zbiórka na placu Władysława Biegańskiego w alei Najświętszej Maryi Panny.
  • 8:30    Spotkanie z pielgrzymami JE ks. bpa. Tadeusza Lityńskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
  • 10:00  Wymarsz do klasztoru pod szczyt Jasnej Góry.
  • 10.30  Powitanie pielgrzymów.
  • 11:00  Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE ks. abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, który wygłosi homilię. W koncelebrze udział wezmą: JE ks. bp Tadeusz Lityński, Delegat KEP ds.  Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa oraz duszpasterze regionalni.
  • 12:30  Czuwanie przed Cudownym Obrazem.