Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Obiekty edukacyjne

W edukacji przyrodniczo-leśnej na terenie jednostek wchodzących w skład RDLP w Katowicach wykorzystywane są następujące obiekty edukacyjne (wg stanu na dzień 29 lutego 2024 r.):

 

Obiekt

Ogółem na terenie
RDLP w Katowicach

1. Ośrodek edukacji leśnej

7

2. Izba edukacji leśnej

31

3. Leśna wiata edukacyjna (=zielona klasa)

44

4. Leśna ścieżka edukacyjna (=dydaktyczna)

103

5. Punkt (powierzchnia) edukacji leśnej, w tym:

298

a) szkółka leśna

17

b) drzewostan (uprawa, nasienny, ochronny)

221

c) obiekt małej retencji

32

d) inny (trasa dydaktyczna bez oznakowania, wieża p.poż., wyłuszczarnia)

28

6. Inne obiekty, w tym:

229

a) rezerwat przyrody

72

b) ogród, park dendrologiczny

20

c) obiekty kultury, tradycji

34

d) inny (np. zagroda dzików, pomniki przyrody, brama informacyjna)

103