Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Oddziału SITLiD w Katowicach

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Oddziału SITLiD w Katowicach

W dniu 9 marca 2022r. odbył się Zwyczajny Zjazd Delegatów kół SITLiD . Delegaci zostali  wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych kół przy Nadleśnictwach na 4-letnią kadencję  2022-2025 .

 

Zjazd delegatów ,wg Statutu SITLiD, jest najwyższą władzą oddziału , do którego właściwości należy : 1. ustalenie kierunków działania oddziału ,

2. wybór zarządu oddziału komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego , rzecznika dyscyplinarnego ,

3. wybór osób na Krajowy Zjazd Delegatów ,

4. wybór przedstawicieli do innych organizacji ,

5. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności oddziału oraz wniosków,

6.  udzielenie     absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału.

 

Miejscem spotkania była Sala konferencyjna przy RDLP w Katowicach .

W obradach uczestniczyło 54 delegatów , na 58 osób wybranych w 32 kołach oraz 1 członek honorowy . Na spotkaniu obecny był członek Prezydium  Zarządu Głównego Stowarzyszenia .

Ustępujący Zarząd Oddziału SITLiD przedstawił sprawozdanie z działalności za kadencję 2018-2021 i uzyskał absolutorium .

W wyniku wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd Oddziału SITLiD w Katowicach ,Komisja rewizyjna Sąd  koleżeński , Rzecznik dyscyplinarny w skład którego weszli :

Zarząd Oddziału:

 1. Przewodniczący - Waleria Kosman –N-cwo Sucha ,
 2. W-ce przewodniczący -Bożena Kawecka-emeryt,
 3. W-ce przewodniczący – Grzegorz Skrobek -  N-ctwo Rudziniec,
 4. Sekretarz – Wojciech Jaroń – RDLP Katowice,
 5. Skarbnik – Wojciech Kohut – N-ctwo Wisła,
 6. Członek – Katarzyna Niewęgłowska –RDLP Katowice ,
 7. Członek – Ewelina Kulbacka – N-ctwo Kluczbork ,
 8. Członek – Ryszard Kocieliński – N-ctwo Herby ,
 9. Członek – Jarosław Żaba – N-ctwo Turawa ,
 10. Członek – Krzysztof Lysik – N-ctwo Lubliniec ,
 11. Członek – Piotr Król – RDLP Katowice,
 12. Członek - Wojciech Patrzałek – N-ctwo Złoty Potok,
 13. Członek – Rafał Miłkowski – N-ctwo Opole .

Komisja rewizyjna:

 1. Przewodniczący – Dorota Niemczyk – RDLP Katowice,
 2. Z-ca przewodniczącego – Barbara Przybyła – emeryt,
 3. Z-ca przewodniczącego – Tomasz Biel – N-ctwo Sucha,

Sąd  koleżeński:

 1. Przewodnicząca – Katarzyna Guzik – N-ctwo Złoty Potok,
 2. Z-ca przewodniczącego – Robert Mika – N-ctwo Herby,
 3. Członek- Ewa Łukasik – N-ctwo Rudziniec.

Rzecznik dyscyplinarny :

 1. Przewodniczący –Grzegorz Tereszkiewicz – N-ctwo Sucha ,
 2. Członek – Anna Zieniewicz-Nowak – N-ctwo Kluczbork,
 3. Członek – Piotr Gomulski – N-ctwo Opole.

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów ,który odbędzie się na terenie RDLP Gdańsk zostali wybrani :

 1. Jarosław Żaba – N-ctwo Turawa,
 2. Jan Słowik – N-ctwo Opole,
 3. Grzegorz Skrobek – N-ctwo Rudziniec,
 4. Wojciech Jaroń – RDLP Katowice 

Ponad to na Krajowy Zjazd Delegatów zostaną zaproszone :

 1. Waleria Kosman – przewodnicząca SITLiD o/Katowice , członek Zarządu Głównego,

                N- ctwo Sucha,

 1. Bożena Kawecka – członek Zarządu Głównego, emeryt,
 2. Adam Światłoń – członek komisji rewizyjnej przy Zarządzie Głównym 

 

                      W ramach obrad Zjazdu Delegatów SITLiD  odbyło się szkolenie z zakresu kontroli w Lasach Państwowych , które poprowadził Piotr Król , Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP W Katowicach .