Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie z Ceremoniału Lasów Państwowych

W dniu 22 listopada 2023 roku w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu rozpoczęło się pilotażowe szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu pt.: „Ceremoniał Lasów Państwowych - zasady umundurowania, zachowania oraz tworzenie scenariuszy uroczystości”.

Przez kolejne dni szkolenia uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat odnawianych w bieżącym roku symbolach tradycji, tożsamości i wspólnoty leśników, w tym m. in. Ceremoniale Lasów Państwowych, nowych wzorach munduru leśnika czy też Kordelasie Leśnika Polskiego. To także doskonała okazja, aby sumiennie i profesjonalnie przygotować się do przyszłorocznych wydarzeń związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia Lasów Państwowych, a także poznania obecnych potrzeb leśnictwa, które wiążą się z historią i pamięcią tych, którzy tworzyli podwaliny dzisiejszego leśnictwa w Polsce.

Szkolenie rozpoczęło się od wystąpienia Damiana Siebera, Dyrektora RDLP w Katowicach, który szczegółowo opowiedział o procedowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozporządzeniu w sprawie nowych wzorów mundurów leśnika i oznak uprawnionych do ich noszenia, a także przedłożonych Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych zarządzeniach w sprawie regulaminu przyznawania Kordelasa Leśnika Polskiego, regulaminu mundurowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz wzoru, zasad i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, opracowanych przez członków zespołu ds. opracowania zasad stosowania wybranych symboli Lasów Państwowych.

Ponadto w trakcie kolejnych dni uczestnicy szkolenia będą mieli okazję praktycznie i teoretycznie zapoznać się z zasadami ogólnymi organizacji uroczystych apeli i zbiórek, budową schematów oraz tworzeniem scenariuszy uroczystości, przykładami organizacji różnych uroczystości i wydarzeń zgodnie z Ceremoniałem Lasów Państwowych, a także podstawami musztry, symbolami i precedencją.