Asset Publisher Asset Publisher

Otwarcie drogi w Gminie Dąbrowa

W dniu 5 czerwca br. dokonano oficjalnego otwarcia ul. Leśnej w Ciepielowicach na terenie gminy Dąbrowa.

Gmina Dąbrowa jest najbardziej zalesioną gminą spośród wszystkich gmin położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Opole.

Inwestycja pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Ciepielowicach” otrzymała dofinansowanie ze środków własnych Lasów Państwowych w wysokości blisko 72 000,00 zł.

Dzięki dobrej współpracy Gminy Dąbrowa i Lasów Państwowych udało się znacznie polepszyć warunki dojazdowe do pobliskich lasów i zabudowań.

Ulica Leśna to droga o dużym znaczeniu komunikacyjnym, zarówno dla mieszkańców, turystów, jak i leśników, którzy dbają każdego dnia o okoliczne lasy i wykorzystują istniejącą sieć drogową do celów przeciwpożarowych.

Oficjalnego otwarcia drogi oraz symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Damian Sieber, Dyrektor RDLP w Katowicach, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Wójt Gminy Dąbrowa, Anna Cisowska, Sołtys Sołectwa Ciepielowice oraz Mariusz Konopa, Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa.

W wydarzeniu uczestniczyli m. in. Marek Cholewa, Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole, podkom. Aneta Błoch, Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie, Dawid Zielonka, Prezes OSP Dąbrowa, ks. Marcin Bonk, Proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie oraz okoliczni mieszkańcy.