Asset Publisher Asset Publisher

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Tu się wszystko zaczęło”

W dniach 14-15 września 2023 r. w Suchej Beskidzkiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona 100. rocznicy powstania Lasów Państwowych pt.: „Tu się wszystko zaczęło”. Konferencja została zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach i Nadleśnictwo Sucha we współpracy z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie, Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej oraz Burmistrzem Miasta Sucha Beskidzka, Stanisławem Lichosytem. Uczestniczyli w niej leśnicy, przedstawiciele lokalnych samorządów, świata nauki, podmiotów współpracujących, służb mundurowych oraz inni zaproszeni Goście.

W trakcie pierwszego dnia konferencji na Sali Rycerskiej Zamku w Suchej Beskidzkiej uczestnicy mogli wysłuchać interesujących wykładów na temat historii leśnictwa w Polsce, umundurowania leśnika, życia i dorobku Adama Loreta - pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwowych, kształcenia zawodowego leśników oraz gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Nadleśnictwa Sucha. Dla zwiedzających udostępniono także wystawę mundurów leśnika na przestrzeni lat.

Po oficjalnym powitaniu gości oraz uczestników konferencji przez Damiana Siebera, Dyrektora RDLP w Katowicach, któremu towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu Zespołu Sygnalistów RDLP w Katowicach, wygłoszono następujące referaty:

- prof. dr hab. inż. Marta Aleksandrowicz, prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, prof. dr hab. Piotr Łakomy - „Aktualne wyzwania kształcenia akademickiego leśników”;
- prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - „Adam Loret, pierwszy Dyrektor Lasów Państwowych - życie i dokonania”;
- Damian Sieber, Dyrektor RDLP w Katowicach - „Pracownik lasów państwowych w okresie II Rzeczypospolitej”;
- ks. Wiktor Ojrzyński, Krajowy Duszpasterz Leśników - „Pro Bono Silvae - to dewiza kolejnych pokoleń polskich leśników”;
- Piotr Kulczyna, Leśniczy Nadleśnictwa Rybnik - prezentacja historycznego munduru leśnika, referat: „Mundur leśnika na przestrzeni lat”;
- Tadeusz Kosman, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha, Andrzej Peć, Dyrektor Muzeum Miejskiego w Suchej - „Adam Loret w dobrach suskich Branickich”;
- Zdzisław Spendel, Dyrektor BULiGL w Krakowie - „Plany urządzenia lasu Nadleśnictwa Sucha - ewolucja drzewostanów w historii Nadleśnictwa".

Po zakończeniu i podsumowaniu części wykładowej konferencji, uczestnicy udali się do siedziby Nadleśnictwa Sucha, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Adamowi Loretowi, wybitnemu leśnikowi, twórcy nowoczesnej organizacji polskiego leśnictwa, pierwszemu dyrektorowi naczelnemu Lasów Państwowych, przeprowadzone zgodnie z nowym Ceremoniałem Lasów Państwowych. W trakcie uroczystości posadzono również w sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Sucha dąb pamięci.

Adam Loret urodził się 26 grudnia 1884 roku w Jaśle. Studiował leśnictwo we Lwowie i w Tharandcie w Saksonii. Po zakończeniu przez około 10 lat pełnił funkcję Zarządcy Lasów w Dobrach Branickich w Suchej, w budynku w którym obecnie mieści się siedziba Nadleśnictwa Sucha. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości związał się z państwową administracją leśną. Od 1928 roku kierował administracją lasów państwowych. W dniu 1 lutego 1934 roku został mianowany dyrektorem naczelnym Lasów Państwowych przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Po wybuchu II wojny światowej ewakuował się wraz z najbliższymi współpracownikami na wschód i został aresztowany przez wojska sowieckie. Zginął w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach.

W trakcie drugiego dnia konferencji odbyła się część terenowa, w trakcie której uczestnicy mogli zapoznać się z gospodarką leśną prowadzoną przez leśników z Nadleśnictwa Sucha.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji z pierwszego dnia konferencji: części wykładowej oraz uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Adamowi Loretowi.