Asset Publisher Asset Publisher

Narok na Opolszczyźnie – 109 rezerwat na terenie RDLP w Katowicach

Na Opolszczyźnie od dzisiaj 25 października 2023 r. mamy nowy, leśny rezerwat przyrody o nazwie Narok. Rezerwat nie byle jaki: 113,87 ha lasów w dolinie Odry, położony w powiecie opolskim, w gminie Dąbrowa. Oficjalne otwarcie rezerwatu z udziałem samorządu, RDOŚ, przedstawicieli Lasów Państwowych, zaplanowano na 9 listopada.

Narok, to największy rezerwat przyrody w województwie opolskim. Jego nazwa pochodzi od położonej nieopodal wsi, która znajduje w powiecie opolskim, w gminie Dąbrowa.

Nie będziemy rozpisywać się o walorach przyrodniczych na terenie utworzonego rezerwatu. Zostały szczegółowo określone w dokumentach. Wspomnimy natomiast o kwestii  przemilczanej, której jakoś trudno pzrebić sie w mediach.

Nowo utworzony rezerwat, to obszar który nawet w najstarszej części jest ukształtowany pod przemożnym wpływem gospodarki leśnej i człowieka. Nie wdając się w polemiki, zachęcamy do obejrzenia numerycznego modelu terenu, z rzucającymi się w oczy wyraźnymi śladami rzędowej uprawy gleby pod nasadzenia nowych drzew sprzed blisko 200 lat. Dorodny drzewostan bukowy też trochę jest jakby z innej bajki…

Po raz pierwszy walory obszaru opisał w latach 50-tych XX w. dr. Stanisław Mazur, leśnik z Nadleśnictwa Tułowice, który przez lata był orędownikiem objęcia tego obszaru (chociaż w znacznie skromniejszych granicach) ochroną rezerwatową. Drzewostanami tymi Lasy Państwowe zarządzały bardzo rozważnie przez blisko 80 lat, realizując cele społeczne i gospodarcze, jednocześnie zachowując w pełni ich walory przyrodnicze. Nic zatem dziwnego, że w procesie konsultacji zaproponowaliśmy znaczne poszerzenie rezerwatu w stosunku do pierwotnych założeń, aby zagwarantować kompleksowość obiektu.

Z punku widzenia przeciętnego człowieka, który korzystał z tego miejsca jako turysta, spacerowicz, grzybiarz, powołanie rezerwatu zmienia niemal wszystko. Od dzisiaj, 25 listopada 2023 r. z mocy prawa teren objęty jest wszystkimi zakazami i nakazami obowiązującymi na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody. Szczegóły pod adresem:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-przyrody-17091515/art-15