Asset Publisher Asset Publisher

Na progu rybackich żniw

Zarówno działalność bieżąca jak i plany Gospodarstw Rybackich Niemodlin i Krogulna były tematem ostatniej w tym roku narady gospodarczej. Termin i miejsce zostały wybrane nieprzypadkowo. Jesteśmy w przededniu rybackich „żniw” wszak, trudno wyobrazić sobie wigilijny stół bez karpia. Dodajmy Karpia hodowanego w sposób naturalny aby spełniał wymogi produktu "Dobre z lasu".
 
Jednak podstawą działalności gospodarstw rybackich nie są świąteczne akcje sprzedażowe, ale stabilne kontrakty i sprzedaż produktów z karpia przez cały rok. Zwłaszcza, że możliwości technologiczne są wręcz nieograniczone.
Pasztet z karpia, kiełbasa z karpia, karp w pomidorach, w curry, w occie jabłkowym, ale także filet, dzwonko - również wędzone, to tylko niektóre produkty dostępne w naszych gospodarstwach. A to przecież dopiero podstawa do rozpoczęcia kulinarnych świątecznych wyzwań.
 
W naradzie uczestniczyli Damian Sieber, Dyrektor RDLP w Katowicach, zastępcy dyrektora Hubert Wiśniewski i Marek Czader oraz Liliana Armatys, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu.
Dyrektorzy Gospodarstw Rybackich w Niemodlinie Adam Pienio i Krogulnej - Renata Olszewska przedstawili realizację tegorocznych zamierzeń, ale także planowane inwestycje oraz największe wyzwania jakie czekają na rybaków w nowym 2024 roku.
 
W części terenowej narady Dyrektorzy mieli okazję zobaczyć pozyskanie ryby ale także cały cig technologiczny przygotowań do jej sprzedaży.
Najbliższa narada związana z działalnością Gospodarstw Rybackich została zaplanowana w styczniu w Niemodlinie.