Lista Aktualności Lista Aktualności

Współpraca czesko-polska nabiera tempa

W kwietniu odbyło się kolejne spotkanie leśników z Vojenske Lesy a Statky ČR s.p. z leśnikami z RDLP w Katowicach.

Tym razem spotkanie miało miejsce w Czechach i było ono niezwykle ważne dla nawiązanej czesko-polskiej współpracy transgranicznej Interreg V-A 2014-2020. W trakcie spotkania zostało podpisane porozumienie formalizujące długofalową partnerską współpracę obu partnerów, nie tylko w zakresie wspólnie realizowanego projektu. Porozumienie to podpisywali w niezwykle malowniczej scenerii zastępca dyrektora ds. rozwoju Grzegorz Lisiak oraz dyrektor Dywizji Vojenske Lesy a Statky ČR s.p  „Lipník nad Bečvou” Jaroslav Nerad.

Przypomnijmy, że partnerzy pracują obecnie nad wspólnym projektem współpracy transgranicznej Interreg V-A 2014-2020, którego głównym celem jest rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Podczas spotkania zostały ustalone najważniejsze kwestie dotyczące przygotowania wniosku projektowego oraz rozdzielone zostały zadania pomiędzy partnera czeskiego i polskiego.

Podczas części terenowej zaprezentowany został sposób prowadzenia gospodarki leśnej przez czeskiego partnera. Obie strony wymieniły się doświadczeniami z tego zakresu.

Przed nami mnóstwo formalności, których preludium stanowić będzie tzw. „fiszka” projektowa, która sygnalizuje chęć realizacji projektu transgranicznego oraz określa jego wstępne ramy.