Lista Aktualności Lista Aktualności

Wielkie Święto W Oleśnie

W ostatnią niedzielę lipca mieszkańcy Olesna wraz z wielotysięczną rzeszą gości przeżywali rzecz nadzwyczajną.

Obchodzono uroczystości pięćsetnej rocznicy konsekracji prawdopodobnie najpiękniejszego drewnianego kościoła w Polsce zwanego „oleską różą zaklętą w drewno”.  Z dumą podkreślamy fakt, że siedziba Nadleśnictwa Olesno znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni.

Najważniejszą z uroczystości była msza odpustowa celebrowana pod przewodnictwem Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka, z licznym udziałem Biskupów, władz wojewódzkich i samorządowych. Nie zabrakło bardzo dobrze przyjętych akcentów leśnych, grał Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, wystawiliśmy także dyrekcyjny sztandar z wyróżniającym się pocztem. Obecny na uroczystościach Dyrektor Wiesław Kucharski z uznaniem przyjął sposób w jaki muzyka myśliwska, prezentowana przez leśników, wkomponowała się w występy chóru czy też wyjątkowo licznej orkiestry parafialnej. Dziękując leśnej braci, już po zakończeniu uroczystości, Dyrektor RDLP w Katowicach podkreślił jak ważne jest prezentowanie społeczeństwu dorobku kultury i tradycji leśnej. Działania takie winny być podejmowane  nie tylko na uroczystościach branżowych ale przede wszystkim tam, gdzie mogą tego doświadczyć ludzie z lasem nie związani.