Lista Aktualności Lista Aktualności

Spotkania z przedsiębiorcami drzewnymi

W dniach 22 – 29 listopada br. Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach przeprowadziły spotkania informacyjne z nabywcami drewna z terenu naszej Dyrekcji.
Zostały na nie zaproszone wszystkie firmy zarejestrowane w jednostkach katowickiej Dyrekcji.
Z zaproszenia skorzystało 312 przedstawicieli z 294 przedsiębiorstw.
Tematyką zorganizowanych spotkań było omówienie zasad i procedur sprzedaży surowca drzewnego na 2020 rok.