Drukuj Ślubowanie wstępujących do Służby Leśnej

Ślubowanie wstępujących do Służby Leśnej

Data 21 marca 2017 r. zostanie zapisana w historii RDLP w Katowicach w sposób wyjątkowy. Oto po ponad 70 latach po raz pierwszy w Polsce młodzi leśnicy składali ślubowanie wstępując do Służby Leśnej

28 młodych leśników ślubowało strzec honoru, godności i dobrego imienia leśnika Rzeczpospolitej Polskiej.

Uroczystość odbyła się przy pełnym ceremoniale z udziałem Sztandaru RDLP w Katowicach oraz Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich. Wśród asystujących przy przyrzeczeniu byli dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław Kucharski, jego zastępcy oraz nadleśniczowie. Gościem specjalnym uroczystości był marszałek Kornel Morawiecki. Przybyły też rodziny i bliscy wstępujących do SL.

Zabierając głos dyrektor Wiesław Kucharski zwrócił się do młodych pracowników LP: „Po wielu trudach i różnych swoich osobistych ścieżkach życia osiągnęliście jeden z zawodowych celów – stajecie się elitą Lasów Państwowych – Służbą Leśną". Przypomniał, że uroczyste ślubowanie nawiązuje swą historią do etosu zawodu leśnika kształtującego się wraz z odzyskaną przez Polskę niepodległością.

Nie zabrakło również wątku komentującego bieżące, nie zawsze przychylne komentarze pod adresem leśników: „Patrzenie na lasy państwowe tylko przez pryzmat pieniądza jest wypaczeniem. Leśnicy doskonale wiedzą, że zarządzanie tym majątkiem narodowym generuje nie tylko przychody, ale i olbrzymie koszty. PGL LP to nowoczesna organizacja, która jest dobrze przygotowana do wyzwań współczesnego świata.

Ból niezrozumienia, wszechobecny relatywizm oraz próby destabilizacji dobra, które generują leśnicy polscy kiedyś się skończy. To nie nadzieja lecz nasza przyrodnicza wiedza i doświadczenie podpowiadają nam, że mądrość i dobro zawsze zwycięża".

Na koniec uroczystości leśnicy rozpoczynający swoje zawodowe życie w RDLP w Katowicach otrzymali imienne akty ślubowania.

 

ROTA ŚLUBOWANIA

/ „Ja leśnik Rzeczypospolitej Polskiej / wstępując w szeregi Służby Leśnej, / uroczyście ślubuję: /

/ służyć wiernie Lasom Państwowym, /

/ dbając i troszcząc się o wspólne dobro narodowe – lasy / nie szczędzić wysiłku w pracy dla ich zachowania i powiększania, /

/ chronić wszystkie zasoby przyrody ojczystej. /

/ Pełniąc służbę, zobowiązuję się przestrzegać prawa, / rzetelnie i sumiennie wykonywać polecenia przełożonych / oraz szanować wszystkich ludzi. /

/ Ślubuję, strzec honoru, godności / i dobrego imienia leśnika Rzeczpospolitej Polskiej. /

/ Swoją służbą przyczyniać się / do rozwoju Ojczyzny – Polski. /

/ Tak mi dopomóż Bóg". /