Lista Aktualności Lista Aktualności

Seminarium

Seminarium pt.: „Optymalizacja działań w zakresie drogownictwa leśnego na terenie RDLP w Katowicach”

W dniu 10.02.2014 roku odbyło się seminarium, dotyczące określenia strategii drogowej na terenie RDLP w Katowicach. Program spotkania objął swoim zakresem następujące tematy:

  1. Optymalizacja leśnej sieci drogowej,
  2. Nowe wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach (projekty drogowe, prowadzenie inwestycji, odbiory techniczne),
  3. Celowość wykonywania koncepcji remontowych na przykładzie Nadleśnictwa Lubliniec,
  4. Utrzymanie, remonty i budowa dróg,
  5. Ekspertyza optymalizacji sieci drogowej dla RDLP Katowice – cel opracowania oraz jego zakres.

Wykłady zostały wygłoszone przez: prof. dr hab. Andrzeja Czerniaka, Prodziekan Wydziały Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Juranda Irlika, Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec, Janusza Bańkowskiego, Dyrektora BULiGL w Brzegu oraz Łukasza Blocha z BULiGL w Brzegu.