Lista Aktualności Lista Aktualności

Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu RDLP w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zaprasza do udziału w przetargu na zamówienie, którego przedmiotem są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące opracowanie 4 projektów planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictw: Kobiór, Świerklaniec, Ujsoły, Zawadzkie na lata 2023-2032, wg stanu na 01.01.2023 r., oraz sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w II stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych dla Nadleśnictwa Andrychów, wg stanu na 01.01.2022 r.