Lista Aktualności Lista Aktualności

Poświęcenie Kapliczki Świętego Gwalberta w Nadleśnictwie Brynek

W dniu 12 lipca 2018 r. w okolicy STAWU CZARKOWSKIEGO miały miejsce oficjalne uroczystości związane z poświęceniem Kapliczki Leśnej pod wezwaniem Świętego Jana Gwalberta - patrona leśników.

Oficjalni Goście oraz okoliczni mieszkańcy spotkali w niezwykle urokliwym zakątku leśnym przy stawie Czarkowskim z okazji Obchodów Dnia Leśnika. Podczas Mszy świętej nastąpiło poświęcenie kapliczki leśnej pw. św. Jana Gwalberta – patrona leśników. W trakcie uroczystości posadzono Dąb Niepodległości, który został pobłogosławiony w dniu 23 maja tego roku przez Ojca Świętego  Franciszka.

W cokole kapliczki zdeponowana została kapsuła czasu, dla Potomnych umieszczono w niej: akt poświecenia kapliczki, certyfikat Dębu Niepodległości, listy okolicznościowe otrzymane od Gości, a także prasę branżową, prasę codzienna lokalną i regionalną, medale i numizmaty pamiątkowe oraz inne artefakty przekazane prze Gości.

Gości oficjalnych oraz licznie zgromadzonych okolicznych mieszkańców powitał Pan Janusz Wojciechowski  -Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek wraz z Pracownikami Nadleśnictwa.

Po zakończeniu mszy świętej zgromadzeni na uroczystościach goście wysłuchali  przemówienia Dyrektora RDLP w Katowicach Wiesława Kucharskiego, które zrobiło na zgromadzonych ogromne wrażenie głębią przekazu.

Uroczystego posadzenia Dębu Niepodległości dokonali: Dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław Kucharski – w asyście Poseł na Sejm RP Pani Barbary Dziuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek - Janusz Wojciechowski, Ksiądz Marcin Gruszka, Przedstawiciele władz szczebla powiatowego i władz lokalnych oraz Prezes Koła Łowieckiego Stefan Kusz oraz Leśniczy Leśnictwa Potempa – Krzysztof Mrówka.

Przybyli goście uczestniczyli również w premierowym przejściu ścieżką edukacyjną. Była to okazja do zapoznania się z materiałami merytorycznymi zamieszczonymi na tablicach edukacyjno-informacyjnych oraz wysłuchania słów przewodnika.

Goście odwiedzili również szkółkę leśna BRZEŹNICA, gdzie zapoznani zostali z efektami przeprowadzonej modernizacji deszczowni.

Aura dopisała więc uroczystości miały także piękną oprawę w postaci słonecznych refleksów i śpiewu ptaków  na gałęziach okolicznych drzew.

Dziękujemy wszystkim za udział i uświetnienie obchodów Dnia Leśnika. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia ścieżki edukacyjnej oraz na chwilę zadumy przy kapliczce leśnej, a także zachęcamy do obejrzenia poniższego filmu: